1.  Brahma Kumaris Raja Yoga Centre
Yoga
P.O.Box: 123-00606 Sarit Nairobi
Opp Unga Hse, Parklands Rd, Nairobi
(254) 203741239
(254) 203743885

2.  Raja Yoga Centre
Welfare Organizations
P.O.Box: 163-01027 Donyo Thika
Off Majengo Rd, Thika
(254) 6721891

3.  Raja Yoga Centre
Welfare Organizations
P.O.Box: 1017-40100 Kisumu
Nairobi/Kisumu Hwy, Kisumu
(254) 572022023

4.  Naturopathy & Yoga Centre
Alternative Medicine
P.O.Box: 38389-00623 Aga Khan Nairobi
Krishna Park near, Aga Khan Nairobi
(254) 202044468
(254) 203750237

4 ResultsAll Categories