1.  LAVINGTON VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 25123 NAIROBI
(254) 20 56 70 41

2.  MPAKA ROAD VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 14601 NAIROBI
(254) 20 375 03 60
(254) 20 374 24 05
kats@form-net.com

3.  PARKLANDS VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 63272 NAIROBI
(254) 20 374 36 58 - (254) 20 374 10 58
ivet@iconnect.co.ke

4.  RIDGEWAYS VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 63588 NAIROBI
(254) 20 51 24 29 - (254) 07 22 72 11 52

5.  SAINT AUSTIN'S VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 25135 NAIROBI
(254) 20 434 80 31 - (254) 20 57 69 79
zmbugua@wananchi.com

6.  SHIFAZ VETERINARY CLINIC
Veterinary, Clinics
P.O.BOX 14393 NAIROBI
(254) 20 52 17 94 - (254) 07 33 90 88 07

7.  HILLCREST HEALTH SERVICES
Veterinary Doctors - Veterinary
P.O.BOX 62939 NAIROBI
(254) 20 58 28 70
(254) 20 58 28 70
hillcrest@insightkenya.com

8.  KENYA VETERINARY ASSOCIATION
Veterinary
P.O.BOX 29089 NAIROBI
(254) 20 59 34 82 - (254) 20 63 06 73
kenyavet@iconnect.co.ke

77 ResultsAll Categories