1.  CORRUGATED SHEETS
Building Materials - Roofing Materials - Sheets
P.O.BOX 39020 NAIROBI
(254) 20 54 46 64
(254) 20 54 46 69
nyumba@africaonline.co.ke
www.steelitems.com

2.  MABATI ROLLING MILLS
Building Materials - Iron & Steel, Industries - Construction Steel - Sheets - Roofing Materials
P.O.BOX 78162 NAIROBI
(254) 20 54 04 30
(254) 20 54 16 91
nairobi@mabati.com
www.mabati.com

3.  SIMBARITE
Roofing Materials - Sheets - Building Materials
P.O.BOX 90662 MOMBASA
(254) 41 548 50 40
(254) 41 548 59 04

4.  SIMBARITE
Building Materials - Sheets - Roofing Materials
P.O.BOX 30669 NAIROBI
(254) 20 21 02 73
(254) 20 21 27 31

5.  GALSHEET KENYA
Roofing Materials - Sheets
P.O.BOX 78162 NAIROBI
(254) 20 54 04 30
(254) 20 54 16 91
galsheet@net2000ke.com
www.galsheet.com

6.  Corrugated Sheets Ltd
Roofing Materials
P.O.Box: 83594-80100 Mombasa
New Mombasa/Nairobi Rd, Mombasa
(254) 202023860
(254) 413433590

7.  Pattaya Enterprises
Beddings
P.O.Box: 2003-00400 Tom Mboya Nairobi
Keekorok Rd, Nairobi
(254) 202212800

8.  Sheets & Hardware Ltd
Hardware-retail
P.O.Box: 44259-00100 Nairobi Nairobi
Weruga Ave, Nairobi
(254) 202220111

12 ResultsAll Categories