1.  WANANCHI OPTICIAN
Optician
P.O.BOX 32003 NAIROBI
(254) 20 21 68 08

2.  Family Health Options Kenya (FHOK)
Reproductive Health Services
P.O.Box: 98223-80100 Mombasa
Focalpoint Optician Hse, Digo Rd Moja, Mombasa

3.  ELEGANT OPTICS
Optician
P.O.BOX 11060 NAIROBI
(254) 20 444 35 41
(254) 20 445 07 99
huzefajamaly@hotmail.com

4.  EYE CENTRE
Optician
P.O.BOX 14377 NAIROBI
(254) 20 22 96 73
(254) 20 23 06 68

5.  EYESTYLE
Optician
P.O.BOX 66545 NAIROBI
(254) 20 444 84 40
(254) 20 444 58 36
eyestyle@iconnect.co.ke

6.  FAMILY EYE CARE CENTRE
Optician
P.O.BOX 11416 NAIROBI
(254) 20 33 14 44
(254) 20 25 21 52
eyecare@iconnect.co.ke

7.  FOCAL POINT OPTICIANS
Optician
P.O.BOX 85199 MOMBASA
(254) 41 22 31 92
(254) 41 22 31 92
focalp@swiftmombasa.com

8.  JAFF'S OPTICAL
Optician
P.O.BOX 80860 MOMBASA
(254) 41 31 23 30 - (254) 41 22 20 97
jaffs@wananchi.com

17 ResultsAll Categories