1.  GO PLACES
Communication & Advertising Agencies - Publishers - Advertising Objects
P.O.BOX 66112 NAIROBI
(254) 20 375 47 48 - (254) 07 33 73 22 39
(254) 20 375 47 48
goplaces@nbi.ispkenya.com
www.goplaces-ent.com

2.  TROPICAL PROMOTERS
Communication & Advertising Agencies - Advertising Objects
P.O.BOX 21393 NAIROBI
(254) 20 21 99 51
(254) 20 21 67 33
sales@tropicalgroup.com
www.tropicalgroup.com

3.  ZENITH PUBLIC RELATIONS
Communication & Advertising Agencies - Public Relations
P.O.BOX 21393 NAIROBI
(254) 20 56 79 27
(254) 20 56 21 06
wayahead@africaonline.co.ke

4.  COMMUNICATION CONCEPTS
Communication & Advertising Agencies
P.O.BOX 12114 NAIROBI
(254) 20 374 75 57
(254) 20 375 11 66
pr@ccl.co.ke

5.  ADEQUAT ADVERTISING
Communication & Advertising Agencies
P.O.BOX 61052 NAIROBI
(254) 20 22 63 09

6.  BROOK ADVERTISING C°
Communication & Advertising Agencies
P.O.BOX 59697 NAIROBI
(254) 20 24 90 79
(254) 20 25 35 90

7.  CENTURY ADVERTISING
Communication & Advertising Agencies
P.O.BOX 51775 NAIROBI
(254) 220 374 33 03
(254) 220 374 37 15
century@centurygrey.co.ke

8.  THE ADVERTISING COMPANY
Communication & Advertising Agencies
P.O.BOX 34782 NAIROBI
(254) 20 33 85 07
(254) 20 21 90 47