1.  748 Air Services
Air Charter - Aircraft Maintenance - Aircraft Parts & Supplies
P.O.Box: 53012-00200 CITY Nairobi
748 plaza, Gardens Langata Rd, Nairobi
(254) 206006532  - (254) 732748018 (254) 733207080
(254) 206007085

2.  SAFARI AIR MAINTENANCE
Aircraft, Maintenance
P.O.BOX 41808 NAIROBI
(254) 20 50 12 14
(254) 20 50 30 24

3.  Aviation International Support Ltd (A I S)
Aircraft Maintenance
P.O.Box: 10704-00100 Nairobi GPO
AIS Hangar Wilson Airport Nairobi
(254) 206008625

4.  Aviation International Support Ltd (A I S)
Aircraft Maintenance
P.O.Box: 10704-00100 Nairobi Nairobi
Wilson Airport Langata Rd, Nairobi
(254) 206007080

5.  CMC AVIATION
Aircraft, Maintenance - Airports, Ground Assistance
P.O.BOX 44580 NAIROBI
(254) 20 50 12 22
(254) 20 50 38 81

6.  PHOENIX AVIATION
Aircraft, Maintenance
P.O.BOX 49493 NAIROBI
(254) 20 50 12 14
(254) 20 60 16 43
phoenix@form-net.com
www.phoenix-aviation.com

7.  PROPULSION SYSTEMS
Aircraft, Maintenance - Airports, Ground Assistance
P.O.BOX 17974 NAIROBI
(254) 20 60 77 41
(254) 20 60 77 42
propulsion@attmail.com

7 ResultsAll Categories