1.  Sun N Sand Beach Resort
Beach Hotels
P.O.Box: 41477-00100 Nairobi Nairobi
Jumuia Place, Lower Gr Flr, Lenana Rd, Nairobi
(254) 202734712
(254) 202734728